Galerie

copii bucurosi

EduTime și EduFit, programele prin care Fundația Didactica oferă sprijin copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

  Mii de copii din întreaga țară se confruntă cu experiența plecării unuia sau a ambilor părinți la muncă în străinătate. Impactul psihologic și social pe care despărțirea de părinți îl are asupra copiilor este unul major, iar combaterea efectelor migrației parentale este unul dintre obiectivele Fundației Didactica. Prin două dintre programele sale, fundația derulează ample acțiuni și proiecte educative și de consiliere adresate atât copiilor, cât și părinților și tutorilor. Este vorba despre EduFit și EduTime, programe de care au beneficiat până acum sute de copii din patru județe din centrul și sudul țării.   La finalul lunii septembrie 2022, în România erau peste 74.000 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, arată datele publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Potrivit aceluiași raport, peste 53.000 de copii provin din familii în care un părinte este plecat. Statistici îngrijorătoare se regăsesc în mai multe județe din regiunea Sud-Muntenia, printre ele aflându-se Argeș și Prahova. Acestea sunt întocmai județele în care este în derulare proiectul „EduFit – Servicii integrate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate din Regiunea Sud-Muntenia”, care contribuie semnificativ la modelarea unui viitor mai bun pentru beneficiarii săi. copii in biblioteca EduFit - grija față de copiii din Prahova și Argeș cu părinți plecați în străinătate Programul este desfășurat împreună cu Asociația The Forge Spirit și are ca scop stimularea creșterii participării la educație a unui număr de 275 de copii (preșcolari și elevi) cu părinți plecați în străinătate din județele Prahova și Argeș. Beneficiarii sunt copii și elevi cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani la care reprezentanții EduFit încearcă să ajungă cu activități recreative și de socializare și cu servicii integrate de sprijin educațional, vocațional și psihosocial, toate având în centru metoda finlandeză de predare precum și dezvoltarea prin sport. Echipa de implementare a proiectului - psihologi, consilieri vocaționali și parentali, experți educație non-formală, sportivi de performanță - se deplasează la firul ierbii pentru a lucra cu copiii din cele 12 centre EduFit în cadrul școlilor partenere în cadrul activităților proiectului. Prin intermediul programului sunt desfășurate și activități dedicate părinților și tutorilor, precum cele de educație parentală și consiliere, dar și de informare și conștientizare cu privire la decizia de a pleca în străinătate / de a lua în grijă un copil aflat în această situație. Responsabilizarea reprezentanților copiilor, stimularea participării la educație precum și la prevenția abandonului școlar sunt printre principalele obiective EduFit. Unul dintre proiectele recent desfășurate de EduFit este „Singur acasă în siguranță”, o campanie de informare și conștientizare privind aspectele legale și efectele pe care plecarea unui părinte la muncă în străinătate le are în viața copilului.   EduTime – sprijin pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate din Regiunea Centru copiii invata afara in natura
Similar, proiectul EduTime este organizat tot de Fundația Didactica și se desfășoară în 10 școli și licee din județele Brașov și Sibiu. Programul este dedicat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și își asumă, prin activitățile concepute, intervenții țintite care să ducă la diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii pentru persoanele înscrise în grupul țintă. Proiectul își propune să asigure accesul la activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la celelalte activități planificate pentru un număr de 275 de copii (preșcolari/elevi) cu părinți plecați la muncă în străinătate din Regiunea Centru, dintre care minimum 30 de etnie romă și minimum 50 din mediul rural. În același timp, EduTime are ca scop asigurarea accesului la servicii integrate de consiliere vocațională pentru un număr de minimum 75 copii (elevi din învățământul secundar superior, cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani). Prin proiectele desfășurate în cadrul EduTime se dorește, totodată, creșterea gradului de conștientizare și asumare a responsabilităților asociate rolului de părinte și creșterea nivelului de implicare activă pentru un număr de minimum 125 reprezentanți ai copiilor (părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați în străinătate). Programul fundației intervine prin activități specifice în folosul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, oferind servicii de suport educațional pentru stimularea participării și prevenirea abandonului școlar / părăsirii timpurii a școlii – activități de tip școală după școală, de sprijin suplimentar/ complementar și/sau remedial, în funcție de nevoile identificate. Urmând metoda finlandeză, EduTime și EduFit susțin învățarea prin joc și dezvoltarea competențelor transversale, de la competențele culturale, de interacțiune și expresie, la competențe TIC și de multi-alfabetizare. Centrarea pe copil, dezvoltarea armonioasă, starea de bine, încrederea și colaborarea, intervenția la firul ierbii și responsabilitatea sunt valorile celor două proiecte dezvoltate de Fundația Didactica și cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.   Mai multe detalii despre cele două proiecte găsiți aici: EduFit: https://edu-fit.ro/#despre-noi EduTime: https://edu-time.ro/
Read more...